Registruj se do velké vesmírné soutěže v rámci Czech Space Year 2018!

Novinky , Soutěže

Registruj se do velké vesmírné soutěže v rámci Czech Space Year 2018!

Jsi žák 6. – 9. třídy základní školy nebo víceletého gymnázia? Zajímá tě kosmonautika a vesmír? Pak hledáme právě tebe! 

Registruj se do velké vesmírné soutěže v rámci Czech Space Year 2018!

Hlavní tematické okruhy se týkají českých kosmických výročí, se kterými je rok 2018 spojen s důrazem na kosmonautiku, historii a přírodní vědy.

  • 10 let členství ČR v ESA
  • 40 let od letu kosmonauta Vladimíra Remka
  • 40 let od vypuštění první československé družice Magion

Soutěží se ve dvou kategoriích:
1. kategorie: 6. a 7. třída
2. kategorie: 8. a 9. třída

25 nejlepších řešitelů z každé kategorie postoupí do semifinále, ze kterého vybere odborná porota 10 postupujících do celorepublikového finále, které se uskuteční během Czech Space Week (12. – 16. 11. 2018).

Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie obdrží věcné ceny a zažijí zajímavá setkání!

Kompletní pravidla soutěže zde.