8. české uživatelské fórum Copernicus

FUTURE EO

KDY:

25. - 26. června 2019

KDE:

Národní technická knihovna

 

Konference pro uživatelskou komunitu programu Evropské komise, Evropské kosmické agentury a partnerů pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus se v České republice koná již od roku 2012 za účelem propojení širokého spektra uživatelů na národní úrovni z řad státní správy, akademického, podnikatelského sektoru ale i veřejnosti.

 

Osmý ročník Českého uživatelského fóra Copernicus se koná ve dnech 25. – 26. června 2019 v Praze v Národní technické knihovně. Na organizaci se podílí společně Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, CzechInvest – ESA BIC Prague a ESA ESERO Česká republika. Právě zapojení vzdělávací kanceláře ESA ESERO ČR znamená pro 8. české uživatelské fórum Copernicus zcela nový koncept spolupráce. Nově zapojíme také naši mladou generaci žáků ze základních a středních škol. Mezi mezinárodními řečníky se tradičně objeví přední zástupci na vysoké úrovni z Evropské komise DG-GROW, Copernicus Unit, Evropské kosmické agentury ESA a protože národní komunita aktivních uživatelů rok od roku roste, objeví se vedle známých tváří, také zcela nové, zejména z podnikatelského, startupového prostředí. 

PROGRAM

25.6. 2019

Blok I

Evropa a ČR: Společně pro Copernicus

Blok II

Czech Republic: The Country for the Future

Blok III

Panelová diskuze I.  o uživatelských požadavcích 

26.6.2019

Blok I

Copernicus v ČR: příklady a využití 

Blok II

Nástroje podpory (H2020, ESA, TAČR)

Blok III

Panelová diskuze II.  CollGS a jeho nové služby

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • v místě po celou dobu konání konference
  • určený pro děti, žáky a studenty základních a středních škol
  • 90 minut workshop pro žáky i učitele na téma DPZ
  • praktické využití dálkového pozorování Země, získávání dat a práce s nimi 

 

Představíme badatelské téma roku 2019/2020 „Voda a sucho“ pod názvem PIXEL VODY

Organizátoři:

Kontakt:

Ondřej Šváb, MD ČR, ondrej.svab@mdcr.cz

Kateřina Nedbalová, MŽP ČR, katerina.nedbalova@mzp.cz

Jana Šmotková, ESA BIC Prague, jana.smotkova@czechinvest.org

Lukáš Holman, ESA ESERO ČR, lukas.holman@sciencein.cz

Prezentace a fotky z Copernicus User Forum 2018
A jak to vypadalo v minulých letech se podívejte tady

Adresa: