Dny otevřených dveří na pražském pracovišti Astronomického ústavu AV ČR

Začátek: 9. 11. 2018 - Konec: 11. 11. 2018

Čas: 9:00 - 21:30

Místo konání: Praha 4, Spořilov

Czech Space Week | Dny otevřených dveří | veřejnost

Na dny otevřených dveří zavítáte na adrese Praha 4, Spořilov, Boční II č. 1401 (nejbližší stanice metra C Roztyly). V pátek 9. listopadu 2018 začne program pro školy – od 9:00 do 11:00, nutno se předem objednat na kontaktu m.machackova@ig.cas.cz. Na večer je pak naplánovaná přednáška pro veřejnost a pozorování dalekohledem (za jasného počasí). V sobotu 10. listopadu 2018 bude program probíhat od 10 do 17 hodin.

Naučná stezka třemi ústavy Akademie věd ČR pro školy

Pátek 9. listopadu, 9:00 – 11:00, NUTNÁ REZERVACE (tři ústavy areálu na Spořilově)

Projdete naučnou stezkou třemi ústavy Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Pro školní skupiny o maximálním počtu 20 osob bude připraveno šest stanovišť.
Školy si musí rezervovat konkrétní čas – rezervace na m.machackova@ig.cas.cz.

Večerní program včetně pozorování oblohy

Pátek 9. listopadu, 18:00 – 21:30 (v budově Astronomického ústavu)

Podíváte se dalekohledem (za jasného počasí na nejjasnější objekty světlem velmi omezené pražské oblohy, v případě zatažené oblohy se podíváte na Prahu, v případě deště se nepozoruje). Od 19 hodin přednáška.

Naučná stezka třemi ústavy Akademie věd ČR pro veřejnost

Sobota 10. listopadu 2018, 10:00–17:00 (tři ústavy areálu na Spořilově)

Projdete si naučnou stezkou třemi ústavy Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Postupně se zastavíte na šesti stanovištích, vždy na dvou každého ústavu, kde se seznámíte s vědeckou prací v oborech astronomie, fyzika atmosféry a geofyzika. Lektoři svůj výklad přizpůsobí věku zájemců.

Program pro děti aneb „Rodiče na přednášku, děti zabavíme“

Sobota 10. listopadu, 10:00 –16:00 (v budově Astronomického ústavu AV ČR)

Rodiče na přednášku, děti zabavíme… Ale rodiče samozřejmě mohou s dětmi zůstat a většinou to tak bývá. Dílničky, vyrábění, kvízy, úkoly. A něco s sebou domů.