Seminář Clean Sky dnes a v budoucnu

Datum: 10. 10. 2018

Čas: 09:30-15:15

Místo konání: Konferenční sál Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vůzňů 20, Praha 1

konference | seminář | veřejnost


Zveme Vás na mezinárodní seminář Clean Sky dnes a v budoucnu, který se uskuteční 10. října 2018 od 10 hodin (registrace od 9.30) v konferenčním sále Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vůzňů 20, Praha 1 –  www.mpo.cz

Akci pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s klíčovými partnery CS2 Joint Undertaking a Technologickým centrem AV ČR. Na konferenci budou prezentovány nejnovější informace týkající se programu Clean Sky 2 a 3, a problematika letectví úspěšného evropského programu výzkumu, vývoje a inovací spadajícího pod Horizont 2020. 

Účast na akci je bez poplatku, je však třeba se elektronicky registrovat na http://geform.tc.cz/cleansky2  do 8. 10. 2018 do 12 hod. Pokud počet zájemců překročí kapacitu místnosti, bude registrace uzavřena dříve. 

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:05 Přivítání a úvodní proslov

 • Marian Piecha – NM MPO – sekce fondů EU

10:05 – 10:25 Strategické záměry a cíle českého leteckého průmyslu

 • Josef Kašpar – President ALV (Asociace leteckých výrobců)

10:25 – 10:55 Výzvy a možnosti účasti v Clean Sky 2 a příprava Clean Sky 3

 • Ron Van Manen – CS Programme Manager
 • Bruno Mastantuono – CSJU Legal Manager & Strategic Advisor

10:55 – 11:55 Úspěšné projekty z CS2: české perspektivy

 • 20 min Marcela Sapakova – Small Air Transport v programu CS2 a nová výzkumná témata pro CS3
 • 20 min Luděk Nechleba – Honeywell Aerospace in the Czech Republic and its engagement in Clean Sky 2 and related projects
 • 20 min Guillaume Jaubert – LATECOERE – How a global company is driving industrial innovation with regards to its international footprint?

11:55 – 12:15 Rozbor dosavadní účasti subjektů z ČR v evropských programech na podporu výzkumu a vývoje – letectví v H2020: Analýza české účasti v Clean Sky

 • Martin Škarka – Národní kontaktní bod, TC AV ČR

12:15 – 12:30 ESA BIC: spolupráce v kosmickém letectví

 • Marek Aldorf – Czechinvest

12.30 – 12:50 ESA BIC Practice case – Project Recuperation technology

 • Martin Ziegler – ZETJET TECHNOLOGIES

12:50 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:00 CS2: Synergie mezi Clean Sky a národními R&I programy v ČR

 • Bruno Mastantuono – CSJU Legal Manager & Strategic Advisor
 • Michel Goulain – Project Officer

14:00 – 14:10: ESIF podpora – komplementární výzva programu Aplikace-CS2 z OPPIK

14:10 – 14:25 Podpora inovativním firmám na národní úrovni / Horizont 2020

 • Odbor výzkumu, vývoje a inovací

14.25 – 14:30 Závěr

14.30 – 15:15 pro zájemce přesun na prohlídku továrny LATECOERE v Letňanech