Seminář Rady pro kosmické aktivity AV ČR

Datum: 23. 4. 2018

Čas: 10:00-14:00

Místo konání: budova AV ČR, sál č. 205, Národní 3, 117 20 Staré Město

experti | seminář | studenti | veřejnost

Program:

Úvodní slovo:

prof. Jan Řídký            místopředseda AV ČR

prof. Petr Heinzel       předseda Rady pro kosmické aktivity AV ČR,
koordinátor výzkumného programu Vesmír pro lidstvo Strategie AV21

 

10:10 – 10:30 Mars a Jupiter – Evropské vesmírné cíle pro 21. století

(prof. Ondřej Santolík, Ústav fyziky atmosféry AV ČR)

10:30 – 10:50  Přijímač Time Domain Sampler přístroje Radio and Plasma Waves pro sondu Solar Orbiter (dr. Jan Souček, Ústav fyziky atmosféry AV ČR)

10:50 – 11:10 Pozorování Slunce přístrojem STIX v rentgenovém oboru

(dr. Jana Kašparová, Astronomický ústav AV ČR)

11:10 – 11:30 Výzkum eruptivních procesů na Slunci pomocí kosmických koronografů

(prof. Petr Heinzel, Astronomický ústav AV ČR)

11:30 – 11:50 Vesmírná koronografie

(dr. Stanislav Gunár, Astronomický ústav AV ČR)

11:50 – 12:20  občerstvení

12:20 – 12:40  Horký a energetický vesmír – za hranice možností pozemských laboratoří

(dr. Jiří Svoboda, Astronomický ústav AV ČR)

12:40 – 13:00  Projekt Taranis – Ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi

(dr. Ivana Kolmašová , Ústav fyziky atmosféry AV ČR)

13:00 – 13:20  Stanovení dozimetrických charakteristik na ISS a satelitech

(dr. Iva Ambrožová, Ústav jaderné fyziky AV ČR)

13:20 – 13:40  Časově rozlišená infračervená emisní spektroskopie s Fourierovou transformací a její aplikace v laboratoři a v astronomii (příprava pro misi Ariel)

(prof. Svatopluk Civiš, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

13:40 – 13:55  Mise Ariel, obecná informace a první setkání v Praze v květnu 2018

(dr. Martin Ferus, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

13:55 – 14:15  Mise Plato – exoplanety

(dr. Petr Kabáth, Astronomický ústav AV ČR)

Diskuze