Workshopy Akademie věd ČR

Začátek: 12. 11. 2018 - Konec: 15. 11. 2018

Místo konání: Ministry of Transportation, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Prague

Czech Space Week | studenti | veřejnost | workshop

TOPICS:
Space research, Earth observations and Technology innovations with ESA
Presentation of the Czech participation in scientific and technical projects of ESA
ESA opportunities for young researchers and students
Prospects and discussion of further collaboration with ESA

Registration deadline: November 1
Registration link: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz/registration/

Abstract submission: October 7
Abstract submission link: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz/abstract/

More information: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz/

TÉMATA:
Výzkum vesmíru, pozorování Země a technologické inovace s ESA
Prezentace české účasti na vědeckých a technických projektech ESA
Příležitosti ESA pro mladé výzkumníky a studenty
Perspektivy a diskuse o další spolupráci s ESA

Deadline registrace: 1. listopad
Registrace zde: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz/registration/

Zaslání abstraktu: 7. října
Zaslání abstraktu zde: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz/abstract/

Více informací: http://workshop.vesmirprolidstvo.cz/

Podpořeno z programu Akademie věd Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo – www.vesmirprolidstvo.cz