Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou politiku, obchod, ekonomické vztahy vůči zahraničí a podporu podnikání a investic.

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy (MD) je koordinátorem kosmických aktivit České republiky. MD se podílí mimo jiné na správě Českého kosmického portálu, který sdružuje informace o kosmických aktivitách v ČR i v zahraničí.

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky díky podpoře podnikatelské infrastruktury.

ESA BIC Prague

Podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy.

Astronomický ústav AV ČR

Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky. AsÚ zkoumá mimo jiné i pohyb kosmických těles.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Ústav koordinuje a pořádá různá mezinárodní vědecká setkání a sympozia. Dále spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními ústavy, univerzitami a agenturami, podílí se na výuce specialistů z rozvojových zemí a poskytuje data do světových datových sítí.

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je zájmové sdružení právnických osob, které se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje.

Hl. město Praha

Praha je hlavní a také největší město České republiky ležící v samém srdci Evropy.

ESERO Česká republika

Oficiální vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA). Posláním projektu ESERO je využití témat vesmíru ke zvýšení motivace žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů.

Hvězdárna a planetárium Brno

Hvězdárna a planetárium Brno je centrum pro popularizaci nejrůznějších věd, především v oblasti neživé přírody. Jejím cílem je přiblížit vědu srozumitelnou, zábavnou a interaktivní cestou každému, kdo o ni má zájem.